Video memilukan: gerombolan alawiyyin (Syiah) membantai keluarga sunni (14 orang) di kota Himsh Suria

Hati-hati jantung lemah

http://303030.net/lnk/visit.php?lid=53
hanya Allaqh yang bisa mencukupi kita dan menolong kita dari orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia.
Ya Allah kami berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kami tidak berdaya, kami menyerahkan urusan kami dan urusan mereka kepada-Mu aa Allah Dzat Maha pengasih dan penyayang, Ya sayyidana wailaahana ya arhamarrahimin. Ya Allah Engkau lebih sayang kepada mereka dari pada kami, Enfkau lebih mengetahui keeadaan mereka dari pada kami,  Ya Alah saudara-saudara kami di Suria mengalami penderitaan sedangka Engkau dzat maha Penyayang, kami mengangkat tagan kami kepada-Mu ya Rabb ya Sayyidana wa naashirana wa mawlana! Ya Allah tutupi kelemahan mereka, dan angkat penderitaan dari mereka. Laa hawla wala quwwata illa bik.
Ya Allah gembirakan kami dengan pertolongMu untukkaum muslimin di seluruh muka bumi ini dan senangkan hati kami dengan kemuliaan dan kemenangan kalimat serta agama-Mu atas agama-agama lain dan kalimat-kalimat lain. Ya Allah ya nashiral mukminin. (AH)