Posts tagged ahlus sunnah

Aqidah Ahlus Sunnah Tentang Ahlul Bait (bag.2)

AQIDAH AHLUS SUNNAH TENTANG AHLUL BAIT

(bag.2)

Abu Abdillah al-Dzahabi

qiblati0402

Pada Artikel yang lalu telah kita sampaikan 7 Keyakinan Ahlus Sunnah Tentang Ahlul Bait secara global. Kemudian kita lengkapi dengan kesaksian sebagian ulama salaf. Mereka adalah:

1. Khalifatu Rasulillah saw Abu Bakar al-Shiddiq ra (w. 13 H):

2. Amirul Mukminin Umar ibnul Khaththab ra (w. 23 H)

3. Zaid ibn Tsabit (w. 42 H)

4. Muawiyah ibn Abi Sufyan ra (w. 60 H)

5. Abdullah ibnu Abbas ra ( w. 68 H)

6. Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad at-Thahawi (w. 321 H)

7. Al-Hasan ibn Ali al-Barbahari (w. 329 H)

8. Abu Bakar Muhammad ibnul Husain al-Ajjurri (w. 360 H)

Kini marilah kita lanjutkan dengan keesaksian ulama yang lain:

9. Abdullah ibn Muhammad al-Andalusi al-Qahthani (w. 387 H)

Beliau berkata dalam Nuniyyahnya:

وَاحْفَظْ لِأَهْلِ اْلبَيْتِ وَاجِبَ حَقِّهِمْ # وَاعْرِفْ عَلِيّاً أَيَّمَا عِرْفَانِ

لاَتَنْتَقِصْهُ وَلاَ تَزِدْ فِي قَدْرِهِ # فَعَلَيْهِ تَصْلىَ النَّارَ طَائِفَتَانِ
إِحْدَاهُمَا لاَ تَرْتَضِيْهِ خَلِيْفَةً # وَتَنُصُّهُ الْأُخْرَى إِلَهاً ثَانِي

“Jagalah hak ahlul bait yang wajib # kenalilah Ali dengan sebenar-benar mengenal

Jangan engkau merendahkannya dan jangan pula engkau lebihkan dalam kedudukannya # Atas dasar itu ada dua kelompok masuk neraka

Yang satu tidak ridha ia menjadi khalifah # Yang lain menyatakan bahwa ia adalah sesembahan yang kedua.

(Lihat Kifayatul Insan Minal Qashaid al-Ghurr al-Hisan yang dikumpulkan oleh Muhammad Ahmad Sayyid: 41)

10. [Abu Utsman Ismail al-Shabuni al-Syafi’i -Rahimahullah- (w. 449)]*

Dalam kitab Aqidatus Salam Ashahabil Hadits ( Tahqiq DR. Nashir al-Judai’: 294) mengatakan: “Ashhabul Hadits memandang adanya tarahhum (mendoakan rahmat) untuk semua (maksud beliau seluruh sahabat yang pernah terlibat konflik karena fitnah Sabaiyyah; Ali, Mu’awiyyah, Aisyah dll) serta setia kepada mereka. Begitu pula mereka memandang adanya pengagungan kepada para isteri Nabi -Shalallahu alaihi wasalam-, mendoakan mereka, mengakui jasa mereka, dan mengakui mereka sebagai ibunda kaum mukminin.”

(more…)

Aqidah Ahlus Sunnah Tentang Ahlul Bait

qiblati0401

AQIDAH AHLUS SUNNAH TENTANG AHLUL BAIT (bag.1)

Abu Abdillah al-Dzahabi

Wasiat Nabi Tentang Ahlul Bait Yang Mulia:

Allah -Subhanahu wa ta’ala- berfirman:

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

“Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan”. (QS. Al-Syura: 23)

Nabi -Shalallahu alaihi wa salam- bersabda:

Zaid ibn Arqam -Radiallahu anhu- bercerita: Rasulullah berkhutbah di sebuah sumber mata air yang disebut Khum (Ghadir Khumm) yang terletak di antara makkah dan Madinah. Beliau memuji-muji Allah, memberi mau’izhah dan peringatan. Kemudian beliau bersabda: (more…)

Go to Top